Viva Neil Diamond Tour Dates

Viva Neil Diamond Tour Dates

To celebrate the icon's 50 year recording career the UK's very own voice of Neil, Bob Drury (The Neil Diamond Story) takes to the road with Viva Neil